Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteki oraz katalogu biblioteki

- Data publikacji strony internetowej: 2020.12.30

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.30

 

Dane kontaktowe:

 e-mail: dyrektor@mbpsulejowek.pl

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Iwona Zbroszczyk

 tel. 22 783 20 13

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

- Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

- W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

- Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

- Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

- Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

 Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Dostępność architektoniczna:

 - Siedziba Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku (ul. Wrońskiego 1) - lokal usytuowany w budynku dwukondygnacyjnym. Wejście do Wypożyczalni na parterze posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych jednakże ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po wejściu do Wypożyczalni w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz. Budynek nie posiada windy. W budynku biblioteki nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

- Filia Nr 1 (Świętochowskiego 15/17) - lokal usytuowany na piętrze. Schody z balustradą - brak dostępu dla osób na wózkach. Budynek nie posiada windy. W budynku biblioteki nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

- Filia Nr 2 (Idzikowskiego bl. 3) - lokal usytuowany w piwnicy. Schody z balustradą - brak dostępu dla osób na wózkach. Budynek nie posiada windy. W budynku biblioteki nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pytanie: Co sądzisz o naszej nowej stronie?


Super ( 0% )
0%
Ok ( 0% )
0%

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Pozostałe

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

logotyp portalu Sulejówek po sąsiedzku

 

Projekt Mała książka wielki człowiek w Bibliotece w Sulejówku
Bezpłatny dostęp do Legimi w Bibliotece w Sulejówku

logotyp facebook

Logotyp Patriotyzmu Jutra