Regulamin Karty Czytelnika

 

1.

Karty biblioteczne wydawane są wszystkim Czytelnikom zarejestrowanym w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, w których wprowadzono komputerowy system biblioteczny „Mateusz”. System ten prowadzi rejestrację Czytelników i wypożyczeń oraz dostępu do Internetu.

 

2.

Karta wydawana jest zarejestrowanym Czytelnikom.

 

3

Na karcie znajduje się: napis „MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SULEJÓWKU”, kod kreskowy, numer karty oraz PIN, herb miasta Sulejówek oraz dane adresowe Biblioteki oraz filii, adres internetowy biblioteki, a także miejsce na podpis Czytelnika.

 

4.

Wydana karta obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki, w których wprowadzono system wym. w pkt. 1.

 

5.

Osoby odbierające kartę kwitują jej odbiór.

W imieniu osób starszych lub niepełnosprawnych kartę mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dokumentu tożsamości osoby, dla której karta jest wydawana.

Odbiór kart wydawanych Czytelnikom niepełnoletnim kwitują rodzice lub opiekunowie prawni.

 

6.

Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia lub w celu korzystania z dostępu do Internetu. W placówkach, w których stosowany jest system wym. w pkt. 1, nie jest możliwe wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie z dostępu do Internetu bez okazania karty.

 

7.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z karty bibliotecznej.

 

8.

W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zawiadomić bibliotekę, która kartę wydała osobiście lub telefonicznie, by uniknąć obciążenia kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.

 

9.

Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Koszt wydania nowej karty w zamian za utraconą wynosi 5 zł.

 

 

 

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Sulejówku