27 marca 2014 r. na sesji Rady Miasta Sulejówek została przyjęta uchwała Nr LVI/394/2014 nadająca Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Traci moc uchwała Nr 76/IX/95 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 11 lutego 1995 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Sulejówku oraz uchwała nr 240/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy,

Informujemy, że w Wielki Piątek Biblioteka przy ul. Wrońskiego 1 oraz Filia Nr 1 przy Świętochowskiego 15/17 będą czynne od 9 do 16, a Filia Nr 2, przy Idzikowskiego  12-15.

W Wielką Sobotę Biblioteka będzie nieczynna.

 

 

 W roku 2013 z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku skorzystało 2 147 czytelników. Z czytelni internetowej 1 757. Czytelnicy odwiedzili placówki biblioteczne 18 623 razy oraz wypożyczyli 37 666 woluminów książek oraz 555 czasopism.

Księgozbiór powiększył się o 1 130 pozycji książkowych. Ze środków organizatora zakupiono 333 książki. Z pozyskanej dotacji z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek zakupiono 432 pozycje.

Od Czytelników w ramach darów otrzymaliśmy 365 książek. Bardzo dziękujemy.

 

 

Serdecznie zapraszamy po odbiór Kart Czytelnika.

Można tego dokonać w każdej placówce Biblioteki. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Kart dostępnym TUTAJ.

 

Jednocześnie informujemy, że zdalne rezerwacje są chwilowo niedostępne - jest to związane z kodowaniem księgozbioru.

 

 

 Zachęcamy do odwiedzenia nowoczesnego portalu Polona, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej.

Jest on narzędziem utworzonym z myślą o wszystkich użytkownikach Bibliotek i Internetu. Udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. W ten sposób prezentuje dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazuje bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej. Poszukiwania ułatwia podział tekstów wg indeksów: autorów, tytułów, słów kluczowych oraz podział formalny.

 
 

 

 

            Wszystkim Czytelnikom życzymy zdrowych                    i spokojnych świąt Bożego Narodzenia                       oraz sukcesów w nadchodzącym 2014 roku.

 

Dyrektor oraz Pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku

 

 

 

Drodzy Czytelnicy,

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia (Wigilia) oraz 28 grudnia (sobota) Biblioteka Główna oraz Filie będą nieczynne.

31 grudnia (Sylwester) zapraszamy w godzinach 9-16.

 

 


 

 

 

Biblioteka w Sulejówku jako biblioteka wiodąca w Programie Rozwoju Bibliotek pozyskała środki finansowe w konkursie mikrograntowym "Podaj dalej" realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Grant w wysokości do 1000 zł został przeznaczony, zgodnie z warunkami umowy, na organizację spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich (Pomiechówek, Serock, Nieporęt).

Celem spotkań było przekazanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń i najważniejsze - wymiana doświadczeń. Możliwość zobaczenia jak pracują inne biblioteki okazała się bezcenna. 

Spotkania odbywały się w Sulejówku, Serocku i Nieporęcie.

 

 

 

Facebook

Darmowy Internet