Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Agnieszką Jeż - autorką książki "Kuchnia dwudziestolecia. Co i jak jadano." Porozmawiamy tradycjach i zwyczajach kulinarnych Drugiej Rzeczypospolitej.

Spotkanie odbędzie się z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, przy ul. Wrońskiego 1 - 16 października o godzinie 18.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 


 

Bardzo dziękujemy za prace plastyczne, które wpłynęły do Biblioteki w ramach konkursu "Nasza Niepodległa".

Oto lista nagrodzonych (kolejność przypadkowa):

1. Alicja Florczyk z mamą

2. Jerzy i Ignacy Rodziewicz z mamą

3. Zuzanna Szostakiewicz z tatą

4. Maja Konowrocka z rodzicami

5. Asia Mikulska z mamą

6. Julia i Karolina Molik z rodzicami

7. Emilia Ochnik

8. Kinga Gąsiorek z mamą

9. Julia i Lila Sadłowskie z mamą

10. Natalia i Paulina Łaczmańskie

11. Michalina, Maksymilian i Mikołaj Surała z rodzicami

12 Martyna Marczuk z mamą + wyróżnienie

 

Wręczenie nagród nastąpi 30 września (niedziela) podczas VIII Rajdu Rowerowego „Na jesiennym szlaku” około godziny 16.15.

Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PROJEKT POCZTÓWKI

„NASZA NIEPODLEGŁA”

 

I. Organizator konkursu:

Organizatorem rodzinnego konkursu plastycznego na projekt pocztówki „NASZA NIEPODLEGŁA” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku.


II. Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów.
 2. Integracja międzypokoleniowa.
 3. Utrwalenie i pogłębianie wiedzy historycznej.
 4. Rozbudzanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Uczenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego i historycznego.


III. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są rodziny (minimum dwie osoby) z miasta Sulejówek.


IV. Warunki uczestnictwa:

1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi: malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka, wydzieranka itp.; w formacie A4.

 1. Obowiązkowymi elementami projektu są napisy:Nasza Niepodległa” oraz „Sulejówek 2018” wkomponowanymi w pracę graficzną.
 2. Każda rodzina ma prawo wykonać tylko jedną pracę, zaopatrzoną w metryczkę, na której należy umieścić:

- imiona i nazwiska autorów pracy (min 2 os.)

- wiek dziecka/dzieci

- adres zamieszkania

- numer telefonu do kontaktu

- e-mail do kontaktu

Przykład: Ania, Teresa i Marek Kowalscy

Ania – 6 lat, mama, tata

ul. Dowolna 1

tel. XXX XXX XXX

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację materiałów z przebiegu konkursu, w tym fotografowanych osób i prac, umieszczania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach FB oraz www Biblioteki, a także imienia i nazwiska na stronie internetowej www.mbpsulejowek.pl oraz portalu Facebook Biblioteki.
 2. Prace przechodzą na własność organizatora. Z chwilą przystąpienia do konkursu Rodzina udziela zgody na wykorzystanie pracy plastycznej, na utrwalenie i zwielokrotnienie w każdy sposób, w szczególności na wytworzenie kopii pracy plastycznej. Zwycięskie projekty posłużą do stworzenia zestawu kart pocztowych promujących miasto Sulejówek w dniu 11 listopada 2018 r., w setną rocznicę odzyskania Niepodległości.

6. Prace należy dostarczyć, na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1, osobiście. 1. Termin konkursu:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki do 24 września 2018 r., do godz. 12:00. 1. Komisja konkursowa

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.

2. Komisja konkursowa będzie oceniała: zgodność z regulaminem, zrozumienie tematyki związanej z tematem niepodległości, pomysłowość i inwencję, technikę, estetykę oraz wkład pracy dziecka.

 1. Spośród prac biorących udział w konkursie nagrodzonych zostanie 10 prac, które zostaną wykorzystane do opracowania serii kart pocztowych „Nasza Niepodległa” i popularyzacji w środowisku lokalnym w trakcie obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 1. Nagrody:

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 30 września 2018 r. na zakończenie VIII Niepodległościowego Rajdu Rowerowego na Orientację „Na jesiennym szlaku”.

3. Lista laureatów oraz orientacyjna godzina wręczenia nagród zostanie zamieszczona 27 września na stronie internetowej Biblioteki: www.mbpsulejowek.pl

4. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku.Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejówku.

 

 

Drodzy Czytelnicy,

Informujemy, że w okresie wakacji, począwszy od 23.06, Biblioteka przy ul. Wrońskiego będzie w soboty nieczynna.

Filia Nr 1, przy Świętochowskiego od 9.07 do 3.08 czynna będzie w godzinach 13-18.

 

 

 

Szanowni Państwo,

w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych Użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku, ul. Wrońskiego 1, 05-070.

- Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa: Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).

- Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

- Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

- Użytkownik Biblioteki ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

- Użytkownik Biblioteki ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

- Podanie przez Użytkownika Biblioteki danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów Biblioteki.

- Dane Użytkownika Biblioteki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy,

Informujemy, że w Wielki Piątek (30.03)

Biblioteka Główna oraz Filia Nr 1

będą czynne w godzinach 9-16.

Filia Nr 2 - 11-16.

 

 

 

Drodzy Czytelnicy,

Informujemy, że dnia 20.12 Filia Nr 2 oraz w sobotę 23.12 Biblioteka Główna - będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Facebook

Darmowy Internet