“Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią.” 

Carlos Ruiz Záfon

 

 Książki towarzyszą człowiekowi od wieków w poszerzaniu wiedzy, są świadectwem przeszłości, rozwoju cywilizacji. Można powtórzyć za wieszczem, że dzieła naukowe i literackie gromadzą naszych „myśli przędzę” i „uczuć kwiaty”. Przez wieki forma książki przeszła ogromną ewolucję. Podobnie od tysiącleci istnieją miejsca, gdzie książki się gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia. Biblioteki - duże czy małe, zasobne czy ubogie, były i są nadal miejscem spotkań książek z czytelnikami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku została utworzona na podstawie uchwały Rady Narodowej Gminy Sulejówek w 1950 roku.

Za datę rozpoczęcia działalności biblioteki uznaje się dzień 15 listopada. Zalążek księgozbioru liczył 580 pozycji. Obecnie jest to niemal czterdzieści pięć tysięcy. Jednakże Biblioteka to nie tylko imponująca liczba książek czy czytelników, ale troska o rozwój intelektualny i kulturalny naszej lokalnej społeczności.

Jubileusz 65-lecia to święto wszystkich, którzy byli i są z tą placówką związani. Jest to okazja do uhonorowania  i podziękowania pracownikom - byłym i obecnym - za wieloletnią pracę z książką i czytelnikiem oraz za dbałość o rozwój Biblioteki.

To także okazja do podziękowania tym, dla których istniejemy. To Czytelnicy są motorem napędzającym do działania i rozwoju. To dla nich Biblioteka w ciągu tych 65-ciu lat zmieniała swoje oblicze, dostosowując działalność i oferowane usługi do ich potrzeb.

Ze swej strony chciałabym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tworzyli i tworzą historię Biblioteki: pracownikom, czytelnikom, odwiedzającym nas -  za wspólne chwile, które skłaniały nas do rozwoju, podążania za Waszymi potrzebami, a także za zwykłe codzienne obcowanie z Państwem.

Iwona Zbroszczyk

Dyrektor MBP w Sulejówku