Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku otrzymała od Fundacji Orange dofinansowanie w ramach programu „Orange dla bibliotek”.

Celem projektu jest edukacja oraz popularyzacja związana ze zwiększeniem wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w czytelniach internetowych placówki głównej i filiach.

Kwota w wysokości 1 380,15 zł  zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (okres objęty dotacją to 1 styczeń - 31 lipiec 2015 włącznie).