Wystawka prac uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w Filii Nr 1 MBP.