Z przyjemnością informujemy, że w 2014 roku po raz trzeci Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku otrzymała od Fundacji Orange dofinansowanie w ramach programu „Orange dla bibliotek”.

Celem projektu jest edukacja oraz popularyzacja związana ze zwiększeniem wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w czytelniach internetowych placówki głównej i filiach.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. dotacja w wysokości - 1613,15 zł  została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.