W roku 2014 z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku skorzystało 2 102 czytelników. Z czytelni internetowej 1 776. Czytelnicy odwiedzili placówki biblioteczne 18 630 razy oraz wypożyczyli 40 563 woluminów książek oraz 1220 czasopism.

Księgozbiór powiększył się o 1 323 pozycje książkowe. Ze środków organizatora zakupiono 466 książki. Z pozyskanej dotacji z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek zakupiono 462 pozycje.

Od Czytelników w ramach darów otrzymaliśmy 395 książek. Bardzo dziękujemy.