27 marca 2014 r. na sesji Rady Miasta Sulejówek została przyjęta uchwała Nr LVI/394/2014 nadająca Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Traci moc uchwała Nr 76/IX/95 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 11 lutego 1995 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Sulejówku oraz uchwała nr 240/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

 

 

 

 

Facebook

Darmowy Internet