W roku 2013 z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku skorzystało 2 147 czytelników. Z czytelni internetowej 1 757. Czytelnicy odwiedzili placówki biblioteczne 18 623 razy oraz wypożyczyli 37 666 woluminów książek oraz 555 czasopism.

Księgozbiór powiększył się o 1 130 pozycji książkowych. Ze środków organizatora zakupiono 333 książki. Z pozyskanej dotacji z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek zakupiono 432 pozycje.

Od Czytelników w ramach darów otrzymaliśmy 365 książek. Bardzo dziękujemy.