Biblioteka w Sulejówku jako biblioteka wiodąca w Programie Rozwoju Bibliotek pozyskała środki finansowe w konkursie mikrograntowym "Podaj dalej" realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Grant w wysokości do 1000 zł został przeznaczony, zgodnie z warunkami umowy, na organizację spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich (Pomiechówek, Serock, Nieporęt).

Celem spotkań było przekazanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń i najważniejsze - wymiana doświadczeń. Możliwość zobaczenia jak pracują inne biblioteki okazała się bezcenna. 

Spotkania odbywały się w Sulejówku, Serocku i Nieporęcie.

 

 

 

Facebook

Darmowy Internet