Zapraszamy na IV Rajd Rowerowy na Orientację „Na jesiennym szlaku”.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 22 września 2016 r. poprzez kompletne i poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej http://www.rajdrowerowysulejowek2016.tk/